Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

EXPERTS NOT HAPPY WITH SA’S EDUCATION

An education expert says it comes “as no surprise” that 81% of grade 4 pupils in SA can’t read for meaning.

Speaking to Sowetan after the release of the Progress in International Reading Literacy Study (Pirls) report by the department of basic education on Tuesday, Prof Kobus Maree said the country’s education system was not where it should be.

BACOBELELANE NGAMAQHINGA OKUGQUGQUZELA UKUFUNDA

BACOBELELANE ngamaqhinga okugqugquzela abafundi bamabanga aphansi ukuthi bathande ukufunda emcimbini wenhlangano engenzi nzuzo i-Umlambo Foundation eyasungulwa ngowayeyisekela likamengameli kuleli uDkt Phumzile Mlambo-Ngcuka, eThekwini. Read full

Read More